179. Viduramžių apranga buitis ginkluotė

179. Viduramžių apranga buitis ginkluotė

Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské
[1350-1450] z obrazových pramenů sebral a nakreslil Eduard Wagner;
textem doprovodili Zoroslava Drobná a Jan Durdík
Praha: Naše vojsko, 1956, 101 p. teksto ir [383] p. iliustracijų.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: