179. Lituanikos skrydis 1935

179. Lituanikos skrydis 1935

Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas: jų gyvenimas ir pirmasis lietuvių skridimas per Atlantą iš Amerikos Lietuvon; (su 81 paveikslu ir 5 brėžiniais)
Jurgėla, Petras (1901 – 1992)
Čikaga: [V. Stulpin and J. Jurgėla], 1935 ([Čikaga]: spausdino sp. „John F. Cuneo Co.“)
383, [1] p.: iliustr.; 22 cm

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 35.00 

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija:
X