178. Beraštis 1919 – 1920 komplektas

178. Beraštis 1919 – 1920 komplektas

178. Beraštis 1919 – 1920 komplektas
Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos laikraštis 1919 m., gruodžio mėn. Nr. 1 ir 1920 m. Nr.1-2. Vėliau pakeitė pavadinimą į „Mokykla ir gyvenimas“. „Dirvos” b-vės spaustuvė, Marijampolėje.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas