177. Lietuvos flora

177. Lietuvos flora

Tentamen florae Lithuaniae = Zarys flory Litwy; Matériaux pour servir à l’étude de la flore de la Lithuanie / Bolesław Hryniewiecki
Hryniewiecki, Bolesław (1875 – 1963)
Warszawa: nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1933, XVI, 367 p., [2] žml. lap.: iliustr. Gretut. tekstas lot., lenk., pranc.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija:
X