175. Draugija 1907

175. Draugija 1907

175. Draugija 1907
Literatūros, mokslo ir politikos žurnalas, ėjęs kas mėnesį 1907–1914 m., 1919–1933 m. ir kas 2 savaites 1937–1940 m. Kaune. Leido Šv. Kazimiero draugija. Iš viso išėjo 213 numerių po 100 p. ir daugiau. 1907, Nr. 1

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas