174. Juokdarys 1906

174. Juokdarys 1906

174. Juokdarys 1906
Juokdarys – pirmasis lietuvių literatūros, politikos ir satyros-humoristikos (juokų) mėnesinis laikraštis su iliustracijomis, ėjęs 1906–1907 m. Rygoje.
Leido ir redagavo Liudvikas Jakavičius. Spausdino L. Jakavičiaus spaustuvė Rygoje.
1906, Nr. 1

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 40.00

Prekės sąlyga: Naujas