171. Varpas 1892

171. Varpas 1892

171. Varpas 1892
Vinco Kudirkos pradėtas leisti ir kurį laiką jo redaguotas Literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis. Varpas ėjo nuo 1899 sausio iki 1906 m. Tilžėje ir Ragainėje, turėjo apie 150 autorių.
Spausdinta pas Otto v. Mauderodę Tilžėje.
1892, Nr. 12

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 80.00

Prekės sąlyga: Naujas