169. Žemaičių senovė 1928

169. Žemaičių senovė 1928

Žemaičių senovė / L. Kšivickis
Krzywicki, Ludwik (1859 – 1941)
Sudarytojas, Vertėjas: Sužiedėlis, Juozas (1902 -1980)
Kaunas: „Dirvos“ b-vės leidinys, 1928 (Marijampolėje: „Dirvos“ b -vės sp.)
90 p.; 22 cm

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 50.00 

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija:
X