164. Motiejaus Valančiaus 100-mečio monografija

164. Motiejaus Valančiaus 100-mečio monografija

164. Motiejaus Valančiaus 100-mečio monografija
Valančius, Grigas (1906-1978)
Žemaičių Didysis: istoriobiografiniai pasakojimai. I dalis, Vysk. Motiejaus Valančiaus (1801.II.16 – 1875.V.17) mirties šimtmečiui paminėti. [Los Angeles], Calif.: išleido autorius: LŠST J. Daumanto kuopa, 1978 (Brooklyn, N.A.: Pranciškonų sp.), IX, 662 p.: iliustr., faks., portr.

Pradinė kaina: 60.00

Prekės sąlyga: Naujas

Likęs laikas:

Aukciono pabaiga: 2021-02-28 18:20
Laiko juosta: Europe/Vilnius

Kategorija: