161. Lietuvių tautotyros metodika

161. Lietuvių tautotyros metodika

Lietuvių tautotyros žinių ir senienų rinkimo programa / sudarė P. Butėnas
Šiauliai : “Vilties” draugijos leidinys, spausdinta “Titnago” sp., 1925, 208

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: