157. Kazio Binkio poezija

157. Kazio Binkio poezija

157. Kazio Binkio poezija
Binkis Kazys (1893-1942)
Naujoji Lietuva / Kazys Binkis ; [vinjetės – Petrikaitės-Tulienės]
Kaunas : [s.n.], 1938 (Kaunas : akc. b-vė „Spindulys“), 126 p. : vinj., iliustr.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 10.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: