156. Motiejaus Valančiaus biografija

156. Motiejaus Valančiaus biografija

Antanas Alekna (1872-1930)
Žemaičiu Vyskupas Motiejus Valančius
S̈v. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 341
Klaipéda, Spauda “Lituanijos” [1922], 283 p.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: