155. Lietuvos komunistų krizė 1921

155. Lietuvos komunistų krizė 1921

Aleksa Angarietis Zigmas (1882 – 1940)
Partijos krizio klausimu / Z. Angarietis.
[Smolenskas], [Lietuvos komunistų partija], 1921, 46 p.
Serija: Komunisto knygynėlis; Nr. 114

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija:
X