150. Lietuviškos dainos jaunimui

150. Lietuviškos dainos jaunimui

Linksmos daineles pavestos Lietuvos jaunuomenei / surinko ir išleido savo lėšomis P. Krencius,
[Jurbarke: P. Krencius], 1907 (Tilžėje: Otto v. Mauderodės sp.), 46 p.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 25.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: