147. Valančiaus Kantičkos

147. Valančiaus Kantičkos

Giesmių knyga, arba Kanticzkos
Motiejaus Volonczauskio Žemaiczių vyskupo parveizeta ir isz naujo atspausta.
Tilžėje 1906. Kašta ir spauda Otto v Mauderodės. 1906, [2], 863 p.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: