146. Lietuvos istorijos vadovėlis

146. Lietuvos istorijos vadovėlis

146. Lietuvos istorijos vadovėlis
Penkauskas, Pranas (1889–1950)
Lietuvos istorija : vadovėlis 4-tam pradžios mokyklos skyriui ir 1-jai vidurinės mokyklos klasei / doc. Pr. Penkauskas
Kaunas : Š. Kazimiero draugijos leidinys, 1931 („Šviesos“ sp.)
120 p. : iliustr.; 1 žml. lap.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 15.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: