142. Malda už ciesorių graždanka

142. Malda už ciesorių graždanka

2 Žemaičių vyskupijos bažnytiniai kalendoriai, pirmame 1898 „Malda už Ciesorių“ išspausdinta graždanka, antrame 1906 – lotynišku šriftu.
Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Telsensi In Annum Domini Communem MCM Auctoritate Et Mandato Miecislai – Leonardi Pallulon Episcopi Telsensis seu Samogitensis editum. Vilnae Typis Joseph Zawadzki, 1898
Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Telsensi In Annum Domini Communem MCM Auctoritate Et Mandato Miecislai – Leonardi Pallulon Episcopi Telsensis seu Samogitensis editum. Vilnae Typis Joseph Zawadzki, 1906

Pagal Kultūros Paveldo Departamento raštą Nr. (8.9 E)2-2085
Poligrafinis leidinys priklauso Lietuvos nacionaliniam palikimui, turi istorinę-kultūrinę vertę.
Neleidžiama išvežti iš Lietuvos

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 60.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: