141. Kontrafakcija apie maldą 1891

141. Kontrafakcija apie maldą 1891

Liguori, Alfonso Maria de (1696-1787), šventasis
Apie malda kaipo raktą į dangų
Szvento Alfonso Liguori Vyskupo ir Daktaro Baźnyczios.
Vilniuje, 1891. M.Valančiaus aprobacija su 1863 m. data
Kontrafakcija: [Tilžė]: [P. Mikolainio lėšos, M. Jankaus sp.], 1891. 144 p.

Pagal Kultūros Paveldo Departamento raštą Nr. (8.9 E)2-771:
Poligrafiniai leidiniai priklauso Lietuvos nacionaliniam palikimui, turi istorinę-kultūrinę vertę.
Neleidžiama išvežti iš Lietuvos.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 40.00 

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija:
X