138. Studnickio ir Kloso vadovas po Vilnių 1921

138. Studnickio ir Kloso vadovas po Vilnių 1921

138. Studnickio ir Kloso vadovas po Vilnių 1921
Wacław Gizbert-Studnicki (1874 – 1962)
Wilno Przewodnik W.Studnickiego.
Dodatek – Prof.J.Klos: Rozwoj architektonyczny Wilna.
Wydanie drugie. Nakładem i drukiem Ludwika Chomińskiego,
Wilno, 1921, 68 p. Dailininko Mykolo Roubos viršelis.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 45.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: