137. Išpažinčių klausymo vadovėlis

137. Išpažinčių klausymo vadovėlis

Gaume Joseph (1802-1879)
Przewodnik dla spowiedników: [dwa tomy w jednym] / dzieło ułożone przez J. Gauma z pism najcelniejszych, najdoświadczeńszych i najświątobliwszych spowiedników w Kościele … ; przeł. z franc. Urban Rokicki. Wyd. 2. Wilno : J. Zawadzki, 1883, 491 p.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 15.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: