134. Iliustruota senovės religijų istorija

134. Iliustruota senovės religijų istorija

134. Iliustruota senovės religijų istorija
Chantepie de la Saussaye, Pierre Daniel (1848-1920)
Domininkas Keliauninkas (slap. Juozas Laukis, 1866 – 1947)
Tikėjimų istorija : su paveikslais : pilna apžvalga tikybų visų tautų: chinų, japonų, egiptėnų, semitiškųjų tautų Vidurinėj Azijoj, žydų, turkų, indusų, persų, grekų, rymionų, slavų, lietuvių, germanų, keltų ir t.t. / bendradarbiaujant kitiems mokslininkams parašė D.P. Chantepie de la Saussaye ; vertė iš rusų kalbos J. Laukis. Chicago : Turtu ir spauda Lietuva Publishing Co., 1914, 1086 p. : iliustr.

Dabartinis kainos pasiūlymas:80.00

Prekės sąlyga: Naujas

Likęs laikas:

Aukciono pabaiga: 2021-02-28 18:10
Laiko juosta: Europe/Vilnius

Kategorija: