133. Mościcki, Henryk (1881-1952)

133. Mościcki, Henryk (1881-1952)

133. Mościcki, Henryk (1881-1952)
Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi / Henryk Mościcki
Wilno : nakładem “Kurjera Litewskiego”, druk J. Zawadzkiego, 1913
T.II, zeszyt I (XVI), 32 p.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 15.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: