132. Suvenyrinė lietuviška maldaknygė meniniais viršeliais

132. Suvenyrinė lietuviška maldaknygė meniniais viršeliais

132. Suvenyrinė lietuviška maldaknygė meniniais viršeliais
Mažas naujas Aukso altorius : didei naudinga maldų knygelė pavesta visos Žemaicziu ir Lietuvos katalikų jaunumėnei / isz naujo per A.B. isz S. aiszkei perveizėtos su pridėjimu reikalingųju maldų, giesmių ir „Kelių kryžiaus vieszp. Jezaus Kristaus“. Tilžė, O. von Mauderodės sp., 1912, [4], 412,

Dabartinis kainos pasiūlymas:80.00

Prekės sąlyga: Naujas

Likęs laikas:

Aukciono pabaiga: 2021-02-28 18:10
Laiko juosta: Europe/Vilnius

Kategorija: