132. Spaudos draudimas – kontrafakcija

132. Spaudos draudimas – kontrafakcija

Aukso knigele arba Mokslas nusizeminimo wedantis ing szwentabliwa ir pabazna giwenima Krikszczioniszka. (Iszguldimas isz lenkiszko liežuwio.) [vertė iš lenkų k. J.Antanavičius ir M.Sederavičius]. Kas auksztina sawe bus paźemintas; o kas nusiźemina bus iszauksztintas (Łuk. 18. 14) Vertėjai nenurodyti. Vert. pratarmė: p. 4-7 Wilniuje, 1862. Paskutinis lapas p. 79-80 kopija. Kontrafakcija: Tilžė, [M.Sederavičiaus lėšos], 1877, 80 p.

Pagal Kultūros Paveldo Departamento raštą Nr. (8.9 E)2-2085
Poligrafinis leidinys priklauso Lietuvos nacionaliniam palikimui, turi istorinę-kultūrinę vertę. Neleidžiama išvežti iš Lietuvos

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 60.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: