130. Kraševskio ir Jankausko apysaka

130. Kraševskio ir Jankausko apysaka

Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887)
Jankauskas Placidas (1810-1872, slapyvardis John of Dycalp)
Powieść składana
Wilno, nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1843

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 120.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: