127. Narbutt Teodor (1784-1864)

127. Narbutt Teodor (1784-1864)

Dzieje narodu litewskiego.Tom szosty.
Panowanie Witolda w wieku piętnastym,
Wilno, Nakładem i drukiem Antoniego Marcinowskiego,
1839, XI, [5], 566, 50, [3] iliustr.

Knygoje publikuotas pirmasis Žalgirio mūšio planas.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: