125. Trikalbis žodynas 1815

125. Trikalbis žodynas 1815

Litwiński, Jan.
Słownik polsko-łacińsko-francuzki na zasadach słowników Knapskiego, Danneta i Troca.
ułożony i pomnozony przez X. Litwińskiego. Tom pierwszy.
Warszawa; Wilno : nakł. Zawadzkiego i Węckiego, 1815, be paginacijos, apie 600 p.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 35.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: