123. Sirokomlės raštai meniniai viršeliai 1868

123. Sirokomlės raštai meniniai viršeliai 1868

123. Sirokomlės raštai meniniai viršeliai 1868
Sirokomlė, Vladislovas // Syrokomla, Władysław
(Kondratowicz Ludwik Władysław Franciszek, 1823-1862)
Pisma epiczne i dramatyczne. T.V.
Poznań, M.Jegielski. Cczionkami M.Marxa w Poznaniu, 1868, 266 p.
Knygrišio, graverio signatūra viršelyje: „R.GERHOLD”
Robert Gerhold (Kunststecher), Hans-Poeche-Straße 7, Leipzig.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: