121. Prancūzų kalbos gramatika 1801

121. Prancūzų kalbos gramatika 1801

Abry, Auguste d’
Teoryczna y praktyczna grammatyka JP. D’Abrego. Tom II. Częsc III.
Za pozwolieniem censury litewskiey.
W Wilnie w Drukarni XX Piarów Roku 1801, [3], 269, [4]

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: