121. Lenkijos karalių biografijos ir trumpa geografija

121. Lenkijos karalių biografijos ir trumpa geografija

121. Lenkijos karalių biografijos ir trumpa geografija
Waga, Teodor (1739-1801)
Teodora Wagi Historya królów i książąt polskich : krótko zebrana, dla lepszego użytku wydaniem wileńskim 1824 znacznie przerobiona i pomnożona. Trzecie poprawne wydanie. Poznan, nakladem Jana Konstantego Zupanskiego, 1864, 377p.
Kartu įrišta: Wyciąg z geografii Polskiej przez Teodora Wagę w roku 1767 skreslonej i ogloszonej.
Poznan, nakladem księgarni J.K. Zupanskiego, 1864, VI, 49 p.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: