119. Lietuvos superintendanto pamokslai 1728

119. Lietuvos superintendanto pamokslai 1728

X. Samuela Dambrowskiego Pasterza Kościoła Ewanielickiego Nieodm. Augsb. Konfess. W Wilnie Dozorce Zborów Bozych w Litwie, we Zmodzi… Kazania Albo Wykłady Porządne Swiętych Ewanieliy Niedzielnych Przez cały rok (…) podług eksemplarza Toruńskiego Roku Pańsk. 1621 w druk podane. W Lipsku Nakładem i typem Chrystofa Bernata Breytkopfa Roku Pańskiego 1728, [3], 516. Odiniai kietviršiai, agrafa, gumburai, 20 x 24,5 cm.

Dambrovskis Samuelis (Dambrovius, Samuel Dambrowski, Dąbrowski, 1577-1625) –Lietuvos evangelikų liuteronų teologas, pamokslininkas, Teologiją ir filosofiją studijavo Karaliaučiaus ir Vitenbergo universitetuose, nuo 1615 m. Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos pamokslininkas ir Lietuvos bei Žemaitijos bendruomenių superintendentas. S.Dambrovskio “Krikščionių Postilė”, vadinama Dambrovka pirmą kartą buvo išleista 1621 m., vėliau buvo perspausdinta daug kartų iki XX a. ir naudota liuteronų parapijose kaip pagrindinė knyga.
Visuotinė lietuvių enciklopedija https://www.vle.lt/straipsnis/samuel-dambrowski/

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: