117. Ramunė Aldona Kmieliauskaitė-Idzelienė (1960 – 2020)

117. Ramunė Aldona Kmieliauskaitė-Idzelienė (1960 – 2020)

Karalius
1982, pop., ofortas, 12 x 10
Sign. AD: R. Kmiel 1982

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas