114. Odyneco išversta Walter Scott poema

114. Odyneco išversta Walter Scott poema

114. Odyneco išversta Walter Scott poema
Odyniec, Antoni Edward (1804-1885)
Tłómaczenia Antoniego Edwarda Odyńca
Pieśń ostatniego Minstrela : [poema Waltera Skotta]
Wilno : Druk. J. Zawadzkiego, 1842, VIII, 209 p.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: