111. Klemensas Kupriūnas

111. Klemensas Kupriūnas

Ex libris dailininko A.Krištopaičio
Ofortas, 13 x 9, sign. AC, 1986

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas