110. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)

110. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)

Ex libris Sigutės ir Ginto Burbų
1976, pop., ofortas, 7,9 x 6,6,

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas