106. Gracjan Achrem-Achremowicz (1899-1942)

106. Gracjan Achrem-Achremowicz (1899-1942)

Z ksiąg Bibljoteki imienia Tomasza Zana Wilno
Vilniaus Tomo Zano vardo biblioteka
Ofsetas, 12 x 7,5
Vilnius, 1930

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X