103. Vincas Kisarauskas (1934 – 1988)

103. Vincas Kisarauskas (1934 – 1988)

Ekslibrisų rinkinys 22 vnt.
Leopoldas Digrys, ofortas, 7,5 x 8, 1958
Klaus Rodel, ofortas, 7,5 x 8, 1974
Istvan Rethy, ofortas, 6,5 x 5,5
Saulius Ambrasas, ofortas, 5,5 x 6,5, 1976
Inge Rodel, ofortas, 6,5 x 6,5, 1970
Saulė Kisarauskienė, ofsetas, 8 x 6,5, 1969
Jan Rhebergen, ofortas, 9,5 x 6,5, 1976
Ina Nenortienė, ofortas, 8,5 x 6,5, 1976
Rimas Bičiūnas, ofortas, 7 x 6, 1976
J.Marcievičius, ofortas, 7 x 3, 1969
Herber Blokland, ofortas, 7,5 x 3,5, 1972
Dalia Zubovaitė Palukaitienė, ofortas, 10 x 8, 1975
Filomena, ofortas, 7,5 x 10,5
Gianni Mantero, ofortas, 7,5 x 9, 1974
Klaus Rodel, ofortas, 10 x 5, 1974
Rita, lino raižinys, 2,5 x 1, 1968
Petras Juodelis, lino raižinys, 1,5 x 1,5, 1968
Jan Rhebergen, ofortas, 6 x 11,5, 1968
E.Laucevičius, ofortas, 4,2 x 9,8, 1967
Gambos Ferenz, ofortas, 5 x 6,5
S.V.Kisarauskai, lino raižinys, 2,5 x 4, 1963
D.Daukša, lino raižinys, 2,5 x 4
20 vnt. signuoti, datuoti.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas