100. Žibuntas Mikšys (1923 – 2013)

100. Žibuntas Mikšys (1923 – 2013)

Ex libris Juozas Miltinis
XX a. 7 deš., pop., ofortas, 5 x 4
Sign. AD: signatūra

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas