403. Laiškas iš Vilniaus į Ruaną (Prancūzija) 1856

403. Laiškas iš Vilniaus į Ruaną (Prancūzija) 1856

Vilniaus, Karaliaučiaus ir Ruano paštų bei Prūsijos cenzūros antspaudai, 1856
Popierius, rankraštis,

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas