Vertybiniai popieriai (414 – 446)

Rodoma 1–9 iš 33

 • 414. Kosciuškos sukilimo banknotas...

  Bilet Skarbowy Na Cztery Zlote Polskie (P)
  Keturių zlotų iždo bilietas, emituotas 1794 m. rugsėjo 4 d. Serija P, 5 x 8,5.
  Banknotas su F.Malinovskio faksimiliniu parašu kitoje pusėje.
  Filipas Malinovskis buvo vienas iš Iždo bilietų direkcijos direktorių.
  Vandens ženklas – nominalo skaičius romėnišku skaitmeniu.
  Tokie banknotai apyvartoje buvo nuo 1794 rugsėjo 14 iki lapkričio 6 d., tiražas 990 730 vnt.
  Leidėjas – Iždo bilietų direkcija, Petro Zavadskio spaustuvė Varšuvoje, 1794
  Katalogo Nr. 43

  Pradinė kaina:150.00
  Iš viso statymų: 0
 • 415. Pinigų pasaugos kvitas...

  Bajoro Povilo Radzikovskio pakvitavimas apie Vilniaus Karmelitų vienuolyne saugotų pinigų atsiėmimą. Rankraštis, herbinis lako antspaudas (“Vieniava” – bekaklė stumbro galva su žiedu šnervėse), popierius su vandenženkliu “Lokys” herbiniame skyde, 22 x17, Vilnius, 1815

  Pasiūlyta kaina:50.00
  Iš viso statymų: 1
 • 416. Talonas 10 svarų...

  2 talonai Nr. 6999 ir 7000, suteikiantys teisę gauti po 10 svarų šieno.
  Spausdinys (perkirptas į 2 dalis 7,5 x 5,5), savininko pavardė ir data užrašyti kitoje pusėje ranka.
  Vilnius, 1898

  Pasiūlyta kaina:15.00
  Iš viso statymų: 1
 • 417. Labdaros kvitas 1904

  Labdaringos aukos varguoliams remti kvitas 20 kapeikų
  Spaudinys, rankraštis, 8 x 10,
  Vilnius, 1904

  Pradinė kaina:15.00
  Iš viso statymų: 0
 • 418. Draudimo polisas 1908

  Draudimo polisas Nr. 8211
  Juozapas Kaševskis apdraudžia turtą Vilniuje Plytų gatvėje 18, 6000 rublių sumai. Spaudinys, rankraštis
  Vilnius, 1908

  Pradinė kaina:30.00
  Iš viso statymų: 0
 • 419. Vilniaus žemės banko...

  Žemės įkeitimo lakštas Nr. 197358
  1000 rublių su 4,5 proc. metinėmis palūkanomis.
  Antrame lape 4 nepanaudoti palūkanų išmokėjimo kuponai.
  Spaudinys ant popieriaus su vandenženkliais, 28 x 22

  Pradinė kaina:80.00
  Iš viso statymų: 0
 • 420. Rusijos imperijos banknotas...

  Rusijos imperijos valstybinis kredito bilietas 500 rublių,
  Nr. BF 082544, 1912, 12,5 x 27,5

  Pradinė kaina:15.00
  Iš viso statymų: 0
 • 421. Kauno tilto mokestis...

  Bruckenzoll Kowno, Militarverwaltung Litauen
  35 Pfg. No 039968
  Numeruotas spaudinys, 4 x 6

  Pasiūlyta kaina:25.00
  Iš viso statymų: 2
 • 422. Pirma labdaringa loterija

  Pirmoji lietuvių labdaringa loterija „Saulės“, „Žyburio“ ir „Ryto“ apšvietos draugijų naudai.
  Loterijos bilietas Nr. 32761, Numeruotas spaudinys, 11 x 7,5
  Kaunas, XX a. 3-deš.

  Pradinė kaina:15.00
  Iš viso statymų: 0