Vertybiniai popieriai (314 – 327)

Rodoma 1–9 iš 14

 • 314. Vilniaus miesto mokestis...

  314. Vilniaus miesto mokestis už veršio laikymą 1812
  25 grašiai už 1812 m. birželio mėnesį.
  Popierius, spauda, rankraštis, spaudas, 4,5 x 12

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 9
 • 315. Biržai Tiškevičiaus dvaro...

  315. Biržai Tiškevičiaus dvaro kvitas 100 rub. už žemės nuomą
  1875, Biržai, paudinys, rankraštis, 11 x 18

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 316. Lietuvos geležinkelio tarnybinis...

  316. Lietuvos geležinkelio tarnybinis bilietas 1922
  Tarnybinis geležinkelio bilietas važiavimui iš Kaišiadorių iki Panemunėlio ir atgal, išduotas Kaišiadorių stoties sukabinėtojui. Numeruotas spaudinys, rankraštis, 10 x 13

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 317. Lietuvos geležinkelio bilietas...

  317. Lietuvos geležinkelio bilietas auksinais iki 1922
  Mažeikiai – Panevėžys, 45 auksinai 60 skatikų.
  Popierius, ofsetas, rankraštis, spaudas, komposteris, 7 x 9,5

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 318. Lietuvos banko kvitas...

  318. Lietuvos banko kvitas su žyminiu ženklu auksinais 1923
  Lietuvos Ūkio banko Tauragės skyriaus kvitas.
  Icikas Heselkovičius sumokėjo 1500 litų Goldui.
  Popierius, 10,5 x 16,5, ofsetas, rankraštis, spaudas, žyminis ženklas 10 centų perspaudas ant 50 skatikų, .

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 319. Vilniaus apygardos teismo...

  319. Vilniaus apygardos teismo raštas hiperinfliacija 1924
  Teismo žyminis mokestis 3 milijonai lenkiškų markių (60 žyminių ženklų po 50000 markių). Popierius, ofsetas, rankraštis, spaudai, 60 žyminių ženklų, 2 psl., 31 x 19,5

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 4
 • 320. Paminklo žuvusiems už...

  320. Paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę Širvintose pastatymo aukų lapas Nr. 247 su aukotojų sąrašu. 1926 m.
  Spaudinys, 32,5 x 21 cm. A. Slonimskio spaustuvė Ukmergėje, rankraštis, sąraše – 15 Širvintų, Musninkų, Šešuolių ir kt. vietovių gyventojų pavardės. Komiteto pirmininko I. Juodemsko ir komiteto narių parašai bei Ukmergės apskrities IV nuovados viršininko antspaudas.

  1920 lapkričio 19 dieną kovose už nepriklausomybę Lietuvos kariuomenės kareiviai Širvintų mūšyje atrėmė lenkų agresiją ir sustabdė jų veržimąsi gilyn į Lietuvą. 1925 metų pavasarį, pasienio policijos Širvintų baro viršininko I. Juodemsko iniciatyva buvo sušauktas Širvintų valsčiaus inteligentijos ir visuomenės susirinkimas. Įsteigtas Nepriklausomybės kovose žuvusių savanorių kapų sutvarkymo komitetas. Komitetas 1926 metais aukų lapais surinko apie 10 tūkst. litų, kurių dalis buvo išleisti penkioms kapavietėms Širvintų apylinkėse sutvarkyti. Už likusius nepanaudotus – pastatyti Širvintose paminklą. Paminklas Lietuvos kariams buvo atidengtas 1927 rugpjūčio 15 d., vienas pirmųjų Lietuvoje. Paminklo autorius – Giedraičių-Širvintų mūšio dalyvis, skulptorius Robertas Antinis (vyresnysis).
  Unikalus dokumentas

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 321. Utena Shell benzino...

  321. Utena Shell benzino kolonėlė 1933
  Apmokėjimo už benziną Shell kolonėlėje Utenoje skaitą.
  Spaudinys, rankraštis, reklama, 13 x 13

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 5
 • 322. Kauno miesto autobusų...

  322. Kauno miesto autobusų AMLIT bilietai 8 vnt
  20 centų vertės Kauno miesto autobusų vienkartiniai bilietai I, II ir III maršrutams.
  Numeruoti spaudiniai, 5,5 x 2,5. Kaunas, XX a. 4-tas deš.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1