Kategorija: Vertybiniai popieriai (391 – 419)

Rodoma 1–18 iš 29

Filters
 • 391. Vilnius rekrutų mokestis...

  Šv. Jurgio vienuolyne gyvenantys 4 asmenys sumokėjo
  Rekrutų mokestį po 1 rublį nuo „dūšios“ už 1811 metus.
  Spaudinys, rankraštis nr. 690, popierius su vandenženklio fragmentu, 17 x 11
  Vilnius, 1811

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 392. Telšių kredito draugija...

  Telšių kredito draugijos sąskaitos knygelė, priklausiusi valstiečiui Juozapui Uzniui.
  Spaudiniai, rankraščiai, antspaudas. Telšiai, 1891

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 393. Čekis iš JAV...

  Obeciūno bankinės kontoros čekis
  pinigams (200 USD) persiųsti iš JAV į Lietuvą (Salakas).
  Spaudinys, rankraštis. Pitsburgas, 1904

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 5
 • 394. JAV lietuvių leidybos...

  Lithuanian Publishing Co.
  Akcijos sertifikatas nr. 560 vienai 10 dolerių akcijai, išduotas F.Skalandžiūnui
  Spaudinys ant popieriaus su vandenženkliais, 21,5 x 27,5
  JAV Ilinojaus valstija, 1918

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 4
 • 395. JAV lietuvių prekybos...

  Lithuanian Sales Corporation.
  Akcijų sertifikatas nr. 2264 dešimčiai 5 dolerių vertės akcijų, išduotas J.J.Šauliui
  Spaudinys ant popieriaus su vandenženkliais, 21,5 x 27,5
  JAV Arizonos valstija, 1920

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 396. Lietuvos pasiuntinybės JAV...

  Lietuvos atstovybės vardu pasirašyti JAV bankų čekiai
  Federal National bank, 1918, teisininkas Kazimieras Česnulis (Charles Chesnulis)
  The Munsey Trust Company 1925, Pasiuntinybės sekretorius H.Rabinovičius,
  Riggs National Bank, 1936, Lietuvos atstovas JAV 1936-1957 Povilas Žadeikis
  Spaudiniai, rankraščiai, antspaudai, 7 x 9,5
  Vašingtonas, 1918-1936

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 397. Karo intendantūra 1921

  Lietuvos kariuomenės Telšių intendatūros sandėlio kvitas.
  Rankraštis, antspaudas
  Telšiai, 1921

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 398. Tilžės notgeldai (4...

  50 ir 75 Pfennig; 1 ir 3 Mark
  Spaudiniai, chromolitografija ant popieriaus su vandenženkliu „parketas“

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 6
 • 399. Vekselis 5000 perspaudas...

  Vekselis 5000 auksinai – litai 1922
  5000 auksinų nominalios vertės vekselio blankas išspausdintas 1921 m.,
  perspausdintas nauja valiuta – litais 1922, užpildytas Ukmergėje 1928, protestuotas Ukmergės notaro ir su Ukmergės Taikos teisėjo sprendimu.
  Litografija, ofsetas, rankraštis, antspaudai, 11,5 x 29
  Stokholmas, 1921, Kaunas, Lifšico spaustuvė, 1922, Ukmergė, 1928-1931

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 4
 • 400. Vekseliai II laida...

  II-oji lietuviškų vekselių laida.
  Dailininkas Jonas Buračas. Popierius su vandenženklis Vytis, virš jo „VEKSELIS“, apačioje – Gedimino stulpai, šonuose po 3 linijas su skrituliukais galuose, 12 x 30. Kaunas, Spindulio litografija. 100 litų, 1932; 200 litų, 1931; 500 litų, 1930

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 401. Lietuvos banko čekio...

  Lietuvos banko čekio pavyzdys su apsauginio kalkinio popieriaus lapu ant kartono
  ir firminiame spaustuvės voke. Didžioji Britanija, Londonas Waterlow & Sons Ltd vertybinių popierių spaustuvė. 9,2 x 23, XX a. 3 deš.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 5
 • 402. Lietuvos banko čekio...

  Lietuvos banko čekio spalvos ir apsauginio teksto bandiniai
  Spaudiniai, 9 x 21,5. Kaunas, Spindulio spaustuvė, XX a. 3 deš.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 5
 • 403. VU 100 000...

  Lenkijos skolinamosios kasos Vilniaus skyriaus čekis Nr. 60/49,
  pagal kurį pavedimu iš Krokuvos Vilniaus Universitetas sumoka Mykolui Brenšteinui (1874-1938) 100 000 lenkiškų markių.
  Spaudinys, rankraštis, antspaudas, parašas, Vilnius, 1922

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 3
 • 404. Vilnius hiperinfliacija 1924

  Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus šaukimas į teismą 5 asmenims.
  Mokestis už įteikimą 3 600 000 markių apmokėtas žyminiais teismo ženklais.
  Spaudinys, rankraštis, 72 vnt. žyminių ženklų po 50 000 markių
  Vilnius, 1924, 33 x 20

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 405. Vilnius autobuso bilietai...

  Vilniaus priemiestinių pervežimų koncesinės bendrovės „Wilno – Niemenczyn“ autobuso bilietai, du nominalai, 80 grašių (0.80 zl.) Nr. 2668
  1 zlotas Nr. 2292
  Priemiestinių autobusų maršrutų iš Vilniaus į Nemenčinę,
  Trobas ir Dieveniškes schema su tarpinio sustojimo punktų sąrašu.
  Numeruoti spaudiniai, 7 x 10,5
  Vilnius, XX a. 4 deš.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 406. Bilietai į kiną...

  Kino teatras “Aušra” Žiežmariuose
  3 bilietai po 1 Lt, vienas bilietas 50 centų.
  Spaudiniai, rankraščiai, XX a. 4 deš.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 407. Vilnius sąskaitos žyminiai...

  Lentvario vielos ir vinių fabrikas, 1930, žyminis ženklas 30 grašių.
  M & W Ajzensztat, 1931, 2 žyminiai ženklai po 10 grašių
  M. Žejmo elektrotechnikos prekyba, 1934, žyminis ženklas 1 zlotas.
  Dzwon, L.Wajman elektro ir radijo prekės, 1934, žyminis ženklas 20 grašių

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 408. Sąskaitos žyminiai ženklai...

  Šiaulių Švento Kazimiero draugijos knygynas, 1931, žyminis ženklas 10 ct 1925
  Subačius Šneiderio benzino prekyba, 1931, žyminis ženklas 10 ct 1925
  Kaišiadorys Tkačenko žemės ūkio mašinų prekyba, žyminis ženklas 10 ct 1925
  Kaunas John Hultstrom cemento prekyba, 1930, žyminiai ženklai 30, 40 ct ir 1 Lt, 1925
  Spaudiniai, rankraščiai, antspaudai, žyminiai ženklai.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
X