Kategorija: Vertybiniai popieriai (334–351)

Filters
 • 334. Vilnius miltų kvitas...

  Kvitas apie 567 svarų miltų išdavimą Vilniaus Švento Jurgio vienuolynui.
  Spaudinys, rankraštis, 7,5 x 11
  Vilnius, 1812

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 8
 • 335. Vekselis 100 rub....

  Rusijos imperijos 100 rublių vekselio blankas su trafaretiniu teksto antspaudu.
  Žyminis mokestis (blanko kaina) 15 kapeikų, neužpildytas.
  Popierius su vandenženkliu, litografija, 12,5 x 32
  Kaunas, 1913

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 336. Vilniaus maisto kortelė...

  Vilniaus miesto magistrato maisto kortelė su kuponais bolševikų apgulties metu 1919.
  Dizaino autorius Ferdinandas Ruščicas (1870-1936) Sign. klišėje AC „FR“
  Litografija, 17 x 18 cm, Boleslaw Wirtz grafikos spaustuvė Varšuva, 1919

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 15
 • 337. Lietuvių prekybos bendrovės...

  Lithuanian Sales Corporation Number 3274
  20 akcijų sertifikatas.
  JAV, 1921

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 7
 • 338. Įgaliojimas už milijoną...

  Marijono Kosinskio iš Trakų įgaliojimas advokatui atstovauti teisme.
  Spaudinys, rankraštis, žyminio mokesčio ženklai: 1 mln. ir 6 x 50 000 zlotų.
  Vilnius, spaustuvė “Pax”, 1924, 23 x 20

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 339. Kauno miesto autobuso...

  Kauno miesto autobuso bilietas 10 kartų važiuoti maršrutu Rotušė – Kareivinės.
  3-4 deš

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 10
 • 340. Bilietai į kiną...

  Kino teatras “Aušra” Žiežmariuose
  3 bilietai po 1 Lt, vienas bilietas 50 centų.
  Spaudiniai, rankraščiai, XX a. 4-tas deš.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 341. Autobuso bilietas Klaipėda...

  Privataus autobuso maršruto Klaipėda (Memel) – Gargždai (Garsden) bilietas.
  3-4 deš.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 17
 • 342. Konsulinis mokestis Tête-bêche

  Konsularinio mokesčio ženklai, pilna serija horizontaliomis porelėmis. Nominalai 2, 3, 5, 10 ir 25 litai. Stilizuotas geometrinių raštų piešinys, kurio centre raudoname fone aprėmintas Vytis. Užrašas aplink Vytį: „LIETUVA LITHUANIE“. Apačioje užrašas: „X LITAI X KONSULARINIO MOKESNIO ŽENKLAS“.
  XX a. 3-čias deš.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 343. Ateitininkų Loterija

  Ateitininkų susišelpimo fondo loterija moksleiviams šelpti.
  Bilietas Nr., E. 5371
  Litografija,
  Kaunas, Valstybės spaustuvė

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 3
 • 344. Panerių plytinės kvitai...

  Panerių plytinės plytų išdavimo kvitai Nr., 49 ir 3987, pagal kuriuos Grigiškių fabriko savininkui Grzegorz Kurec išduota 500 ir 250 plytų.
  Numeruoti spaudiniai, rankraštis, 7,5 x 7
  Vilnius, 1931

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 345. Autobuso bilietas 1938

  Vilniaus priemiestinių pervežimų koncesinės bendrovės
  „Wilno – Niemenczyn“ autobuso bilietas 80 grašių (0.80 zl.) vertės.
  Priemiestinių autobusų maršrutų iš Vilniaus į Nemenčinę,
  Trobas ir Dieveniškes tarpinio sustojimo punktų sąrašas.
  Kitoje pusėje taisyklės. Numeruotas spaudinys Nr. 0975, 7 x 10,5
  Vilnius, XX a. 4-tas deš.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 346. LT atstovybės čekio...

  Reklaminis raštas iš The Munsey Trust Company banko Lietuvos pasiuntinybei su pasiūlymu įsigyti naują čekių knygelę. Raštas išspausdintas ant specialaus popieriaus su vandenženkliais. Čekio pavyzdys priklijuotas prie rašto. Spaudinys 19,5 x 25
  Vašingtonas, 1938

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 347. Auka Vilniui 1940

  Vilniaus geležinio fondo atsišaukimas su kvietimu aukoti Vilniaus atgaivinimui.
  Litografija
  Kaunas, 1940

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 7
 • 348. 5 LT 40...

  5 litai, Av. Jonas Jablonskis, Rv. P. Rimšos skulptūra „Vargo mokykla“,
  1994 m., serija GAD numeriai 2070620-5970620
  Dailininkas Giedrius Jonaitis (g. 1963).
  Spausdino De La Rue plc., (buv. Thomas De La Rue and Company, Limited), Jungtinė Karalystė. Banknotai išleisti į apyvartą 1994 m. kovo 1 d., išimti iš apyvartos 2007 m. kovo 1 d.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 3
 • 349. Vekselis sunaikinta laida...

  LR vekselis 1000 litų su tekstu, kaina (žyminis mokestis) 2,5 lt.
  Užpildytas 1995 m. (pavardės užtušuotos tik nuotraukoje).
  Kaunas, Spindulys, 8,5 x 20,5 ofsetas, popierius su vandenženkliu Gedimino stulpai rombuose.
  Vekseliai buvo išleisti 1993 m., platino Taupomasis bankas, cirkuliacija buvo itin ribota ir pasikeitus Vekselių įstatymui beveik visas tiražas sunaikintas 1998 m.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 350. Maxima litai 3...

  Prekybos centro dovanų čekių banknotai 20, 50 ir 100 litų vertės.
  Galiojo iki 2004-12-31. Skyliamušio žymės.
  Spaudiniai su holograma, popierius su vandenženkliais, 7 x 16

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 351. 10 LT 2007...

  10 litų, Av S.Darius ir S.Girėnas, Rv Lituanica skrenda Atlanto žemėlapio fone.
  2007 serija AZ nr. 0010100
  Dailininkas Giedrius Jonaitis (g. 1963).
  Spausdino Giesecke & Devrient GmbH, Vokietija
  Išleista į apyvartą 2008 m. kovo 5 d. Išimta iš apyvartos 2015 m. sausio 16 d

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 13
X