Spaudiniai (267 – 287)

Rodoma 1–9 iš 21

 • 267. Rusijos caro įsakas...

  267. Rusijos caro įsakas apsilankymo Vilniuje proga 1829
  Rusijos imperatoriaus Nikolajaus I-ojo įsakas apsilankymo Vilniuje proga su padėka valdininkams.
  1829, Vilnius, spaudinys, 34 x 22

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 268. Vilniaus vyskupo aplinkraštis...

  268. Vilniaus vyskupo aplinkraštis dėl žydų krikšto tvarkos 1835
  Vilniaus vyskupo aplinkraštis, išaiškinantis Rusijos imperatoriaus įsaką dėl žydų, musulmonų ir pagonių krikštijimo taisyklių.
  1835, Vilnius, spaudinys, 35 x 22, Vilniaus vyskupo Benedikto Klangevičiaus parašas,

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 269. Skelbimas apie karo...

  269. Skelbimas apie karo mobilizaciją 1914
  Skelbimas apie karo padėties įvedimą ir mobilizaciją Ukmergės apskrities Anykščių valsčiaus Šaltalaukių kaime.
  1914, spaudinys, 35 x 22,5, rankraštis, rusų k.,

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 270. Ugniagesių draugijos įstatai...

  270. Ugniagesių draugijos įstatai Vilnius apie 1900
  Vilniaus miesto gaisrininkų draugijos įstatai
  1900, Vilnius, popierius, šapirografas, 2 lapai (tekstas 2 psl.), 34 x 23

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 271. Vokiečių okupacinės valdžios...

  271. Vokiečių okupacinės valdžios atsišaukimas Kauno gyventojams 1915
  1915, Kaunas, popierius, ofsetas, 29 x 28
  Druck und verlag Toelles buchdrukerei, Zwikau,

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 272. Vadovas po Vilniaus...

  272. Vadovas po Vilniaus darbo namų parodą 1916
  Fuhrer durch die Ausstelung Wilnaer Arbeitsstuben
  1916, Wilna, Armeezeitung Druckerei, [19], [1] su parodos planu.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 273. Baleto muzikos koncerto...

  273. Baleto muzikos koncerto afiša Vilnius 1918
  Vilniaus simfoninio orkestro (40 asmenų) koncertas teatro „Lutnia“ patalpose, Šv. Jurgio prospekte nr. 8. Dirigentas Adam Wyleziński.
  1918, Vilnius, spaudinys, 97 x 70, karo cenzūros antspaudas.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 274. Atsišaukimas lenkų kareiviams...

  274. Atsišaukimas lenkų kareiviams 1919
  Popierius, ofsetas, 28 x 18

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 275. Aukų rinkimo lapas...

  275. Aukų rinkimo lapas Adomo Mickevičiaus paminklui
  Paminklo Adomui Mickevičiui pastatyti komiteto aukų rinkimo lapas nr. 44508 su atsišaukimu ir nurodymais, kaip organizuoti aukų rinkimą. Wilno, Jozef Zawadzki, XX a. 3-čias deš., 4 psl

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2