Rankraščiai ir autografai (288 – 301)

Rodoma 1–9 iš 14

 • 288. Motiejus Valančius (1801-1875)

  288. Motiejus Valančius (1801-1875)
  Žemaičių vyskupo dispensa nr. 659, leidimas tuoktis Raimundui Butkevičiui su Terese Litvinavičiūte iš Laukuvos parapijos. Varniai, 1854 m. balandžio 26 d. Rusijos imperijos herbinis popierius su 1853 m,. data ir 30 kapeikų žyminio mokesčio ženklas. Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus parašas ir asmeninis spaudas. Spaudinys, rankraštis, 35 x 22.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 14
 • 289. Marija Pečkauskaitė –...

  289. Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana (1877-1930)
  Šatrijos Raganos laiškas Šlapelienės knygynui Vilniuje, siūlant pardavimui knygelę „Nepasisekė Marytei“. Ženklintas (3 kap.) atvirlaiškis, rankraštis, siųsta iš Baisogalos į Vilnių 1907, 9 x 14

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 21
 • 290. Vincas Krėvė –...

  290. Vincas Krėvė – Mickevičius (1882 – 1954)
  Atvirukas-atvirlaiškis kun. Tadui Akstinui (1887-1973) iš Baku į Merkinę, neradus adresato persiųstas į Senuosius Trakus. 1910 m. Baku, Varėnos, Merkinės ir Trakų pašto spaudai.
  1909-1912 m. V.Krėvė Baku mokykloje dėstė rusų kalbą ir literatūrą.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 19
 • 291. Juozas Balčikonis (1885...

  291. Juozas Balčikonis (1885 – 1969)
  Pasirašyta pinigų perlaida iš Kauno savitarpio kredito draugijos. Pašto perlaidos šaknelė, ofsetas, rankraštis, pašto antspaudas, 14,5 x 7,5, Kaunas, 1915

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 292. Jonas Jablonskis (1836-1915)

  292. Jonas Jablonskis (1836-1915)
  Jono Jablonskio laiškas „Geografijos“ vadovėlio leidėjui Juozui Šlapeliui dėl knygos leidimo sąlygų (rašyba, šriftas, popierius, honoraras). Rankraštis, 1 psl., 21 x 13, 1919

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 15
 • 293. Jonas Basanavičius (1851-1927)

  293. Jonas Basanavičius (1851-1927)
  Vilnius lietuvių dainose / Jonas B. Birštonas. Vilnius, „Ruch“ spaustuvė, 1925, 76 p. ; 26 cm
  Antraštiniame lape rankraštinis autoriaus donacinis įrašas:
  “Atminčiai nuo Lietuvos Tėvo Dr J Basanavičiaus Vilnius 1926 m. 24/X”

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 11
 • 294. Petras Rimša (1881-1961)

  294. Petras Rimša (1881-1961)
  Petro Rimšos laiškas draugei iš Berlyno, 1930
  Fotoatvirukas, rankraštis, 9 x14

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 295. Fiodoras Šaliapinas (1873-1938)

  295. Fiodoras Šaliapinas (1873-1938)
  (rus. Фёдор Ива́нович Шаля́пин)
  Nuotrauka, fotopopierius, sidabro bromidas, 9 x 14 su autografu. Kaunas, Baulo fotoateljė, XX a. 3 deš.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 296. Lietuvos istorijos konspektas...

  296. Lietuvos istorijos konspektas rankraštis
  Turinyje Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki 1936 m., taip pat trumpa Latvijos istorija ir Vilniaus krašto klausimai. 7 mokykliniai sąsiuviniai įrišti į knygą, viršelyje Jono Basanavičiaus portretas. Rankraštis, 175 numeruoti lapai ir 26 nenumeruoti lapai, iš jų 2 neprirašyti, t.y. 398 psl. rankraštinio teksto, 21 x 16.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0