Kategorija: Rankraščiai ir autografai (335 – 364)

Rodoma 1–18 iš 30

Filters
 • 335. Genrikas Kreicas Dotnuvos...

  Genrikas Kreicas (Heinrich Kreitz, 1817–1891) Dotnuvos dvaro savininkas
  Ženklintas (3 kap.) atvirlaiškis siųstas iš Dotnuvos pašto vagonu nr. 3 į Rygą 1886 m.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 336. Tadas Daugirdas archeologas

  Daugirdas Tadas (1852-1919) archeologas, dailininkas, Kauno miesto muziejaus direktorius.
  Rankraštis, pastabos dėl Vilniaus miesto valdybos veiksmų. Rankraštis Kauno gubernijos muziejų valdybos firminio blanko reverse.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 337. Balčikonis Juozas kalbininkas

  Balčikonis Juozas (1885 – 1969) kalbininkas
  Parašas ant pinigų perlaidos iš Kauno savitarpio kredito draugijos 1915

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 338. Antanas Giedraitis-Giedrius pedagogas,...

  Antanas Giedraitis-Giedrius (1892-1977) – pedagogas, rašytojas, jo vardu pavadinta Jurbarko gimnazija. Atvirlaiškis iš Jurbarko į Vilniaus Šlapelienės knygyną su prašymu išsiaiškinti dingusios knygos klausimą. Jurbarkas, 1913

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 339. Petras Kubiliūnas generolas

  Kubiliūnas Petras (1894-1946) Lietuvos karo veikėjas, generolas leitenantas
  Atvirlaiškis draugui iš Poltavos karo mokyklos, 1916

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 340. Trys Lietuvos generolai...

  Žukauskas Silvestras (1860-1937) generolas
  Kleščinskas Konstantinas, generolas, 1927 m. sušaudytas kaip sovietų šnipas.
  Galvydis-Bykauskas Jonas (1864-1943) generolas
  Vyriausiojo karo vado generolo S.Žukausko 1920 m. raštas 3-čios divizijos vadui generolui J.Galvydžiui-Bykauskui, kad būtų vykdomi padėjėjo pulkininko K.Kleščinsko nurodymai.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 341. Stasys Girdvainis karininkas...

  Stasys Girdvainis (1890 – 1970) – Lietuvos diplomatas, teisininkas.
  Laiškas ant vizitinės kortelės apie labdarai į Maskvą skirto siuntinio ir pinigų panaudojimą.
  Spaudinys, rankraštis
  Kaunas, 1921

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 342. Konstantinas Jablonskis istorikas

  Konstantinas Jablonskis (1892-1960) teisininkas, istorikas, akademikas.
  Pasirašytas Kauno taikos teisėjo raštas
  Kaunas, 1922

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 343. Jonas Kairiūkštis pedagogas

  Kairiūkštis Jonas (1855-1937) pedagogas ir visuomenės veikėjas
  Kvietimas į Aušros vartų Devo motinos paveikslo karūnavimo iškilmių organizavimo komiteto posėdį, 1927

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 344. Vladislovas Račkevičius Vilniaus...

  Raczkiewicz Władysław (1885-1947) Lenkijos politinis veikėjas, Vilniaus vaivada (1926–1931)
  Kvietimas į labdaringo renginio „Vaiko savaitė“ organizacinio komiteto posėdį.
  Vilnius, XX a. 3 deš.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 345. Konstantinas Šakenis politikas

  Konstantinas Šakenis (1881-1959) inžinierius, pedagogas, politikas, ministras, visuomenės veikėjas.
  Kauno miesto telefonų stoties sąrašas apie telefono ryšio įrenginius su gavėjo parašu. Kaunas, 1929

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 346. Lindė – Dobilas...

  Julijonas Lindė-Dobilas (1872 – 1934) rašytojas, kunigas, pedagogas.
  Donacinis įrašas knygoje:
  Kur laimė? : 5 veiksmų drama / J. Dobilas. Kaunas : autoriaus leidinys, „Žaibo“ sp., 1930, 165, [1] p. ; 18 cm

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 347. Jurgis Šlapelis kultūrininkas

  Jurgis Šlapelis (1876-1941) kalbininkas, vertėjas, gydytojas, pedagogas, kultūros ir politinis veikėjas. Autografas su data, 1931

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 348. Pijus Bielskus A.Smetonos...

  Pijus Bielskus (1880-1958) kunigas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Prezidento kanceliarijos viršininkas.
  Raštas Kauno miesto namų savininkams su padėka už Prezidento pasveikinimą
  Kaunas, 1932

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 349. Antanas Staugaitis Marijampolės...

  Staugaitis Antanas (1876-1954) knygnešys, politinis bei visuomenės veikėjas, Marijampolės burmistras 1922-1931 ir 1941-1944.
  Burmistro raštas Pravoslavų parapijos komitetui pasidaryti cementinius šaligatvius ties savo parapijos kapais, 1932.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 350. Marcelinas Šikšnys

  Šikšnỹs Marcelinas (slapyvardžiai Šiaulėniškis, Emša, 1874-1970), pedagogas, rašytojas, matematikas.
  Vilniaus lietuvių mokslo mylėtojų draugijos pirmininko laiškas draugijos narei dėl mokesčių sumokėjimo, 1933

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 351. Jonas Skruodys kunigas...

  Jonas Skruodys (1882-1935) kunigas, visuomenės veikėjas, poetas ir dramaturgas.
  Donacinis įrašas knygoje:
  Lietuvių kalbos senumas / k. J. Skruodys
  Švenčionys: I. Levino sp., [1932], 13, [1] p.; 17 cm

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 352. Feliksas Vaitkus lakūnas

  Feliksas Vaitkus (Felix Waitkus, 1907–1956) Amerikos oro pajėgų karininkas, Lietuvos lakūnas, 1935 m. rugsėjo 21-22 d.d. perskrido Atlanto vandenyną.
  Nuotrauka su autografu.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
X