Periodika (165 – 205)

Rodoma 1–9 iš 41

 • 165. Maskvos naujienos 1796

  165. Maskvos naujienos 1796
  Московские Ведомости 1796, Nr. 64, 8 p.

  Laikraštis priklausė Maskvos universitetui, buvo leidžiamas 1756–1917 m. Maskvoje.
  Laikraštis įsteigtas imperatorienės Elžbietos Petrovnos dekretu 1756 m. ir ilgą laiką buvo vieninteliu periodiniu Maskvos laikraščiu. Laikraštyje buvo daug užsienio naujienų, spausdinti carų dekretai, oficialūs pranešimai, karinės naujienos.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 166. Dziennik Wileński /...

  166. Dziennik Wileński / Vilniaus dienraštis 1817
  Kultūros ir literatūros žurnalas, ėjęs 1805 -1806 m. ir 1815-1830 m. Vilniuje.
  Wilno, Jozef Zawadzki Typograf Uniwersytetu wilenskiego, 1817
  No 26. Roku 1817, Lutego 28, p. 105-206, spaustuvinė būklė.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 3
 • 167. Wiadomosci Brukowe /...

  167. Wiadomosci Brukowe / Šaligatvio naujienos 1818
  Vilniaus Šubravcų draugijos satyrinis savaitraštis, ėjęs 1816-1822 m.
  Wilno, 1818 w Sobotę dnia 19 stycznia, Nrek.59, p. 9-12,

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 168. Dziennik Wileński /...

  168. Dziennik Wileński / Vilniaus dienraštis 1820
  Kultūros ir literatūros žurnalas, ėjęs 1805 -1806 m. ir 1815-1830 m. Vilniuje.
  w Wilnie w Drukarni A. Marcinowskiego, 1820
  Tom I, sausis – balandis, [8], p. 385-504, [2], spaustuvinė būklė.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 169. Pirmasis Lietuvoje farmacijos...

  169. Pirmasis Lietuvoje farmacijos žurnalas 1822
  Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński pismo peryodyczne / przez członków Wydziału Farmaceutycznego w Towarzystwie Medycznem Cesarskiem Wileńskiem B. Gryzera, J. Gutta, M. Macewicza [et al.] wydawane, Wilno: Wydział Farmaceutyczny w Towarzystwie Medycznym Cesarskim, 1820-1822.

  Retas leidinys

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 13
 • 170. Kurjer Litewski /...

  170. Kurjer Litewski / Lietuvos kurjeris 1831
  pirmasis ir ilgiausiai (apie 150 metų) Lietuvoje leistas laikraštis (savaitraštis),
  ėjęs Vilniuje lenkų kalba 1760–1789 ir 1796-1840 m.
  1831. Nr. 13,

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 11
 • 171. Varpas 1892

  171. Varpas 1892
  Vinco Kudirkos pradėtas leisti ir kurį laiką jo redaguotas Literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis. Varpas ėjo nuo 1899 sausio iki 1906 m. Tilžėje ir Ragainėje, turėjo apie 150 autorių.
  Spausdinta pas Otto v. Mauderodę Tilžėje.
  1892, Nr. 12

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 12
 • 172. Friedens Bote [Pakajaus...

  172. Friedens Bote [Pakajaus paslas] Klaipėda 1895
  Lietuvininkų laikraščio “Pakajaus paslas” variantas vokiečių kalba.
  Klaipėda, 1895, Nr. 50

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 173. Lietuvių laikraštis Sankt...

  173. Lietuvių laikraštis Sankt Peterburgas 1905
  literatūros, mokslo ir politikos savaitraštis, ėjęs 1904 m. gruodžio 1 d. – 1906 m. sausio 19 d. Sankt Peterburge, pirmasis legalus laikraštis lietuvių kalba Rusijoje, išėjęs po spaudos draudimo lotyniškais rašmenimis panaikinimo. Sankt Peterburgas, Lietuvių laikraščio sp.,
  1905 m. Nr. 38, p. 543-558,

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1