Periodika (188 – 235)

Rodoma 1–9 iš 48

 • 188. Wiadomosci Brukowe /...

  Vilniaus Šubravcų draugijos satyrinis savaitraštis, ėjęs 1816-1822 m.
  Wilno, 1818 w sobote dnia 9 lutego, Nrek. 62, p.

  Pasiūlyta kaina:15.00
  Iš viso statymų: 1
 • 189. Dziennik Wileński (3...

  Vilniaus dienraštis – kultūros ir literatūros žurnalas,
  ėjęs 1805 -1806 ir 1815-1830. Išėjo 64 numeriai.
  1820, Nr. 2, 3, 4 (trys numeriai įrišti vienoje knygoje)

  Pradinė kaina:220.00
  Iš viso statymų: 0
 • 190. Dzieje Dobroczynosci (2...

  Dzieje Dobroczynosci krajowey i zagraniczney z wiadomościami ku wydoskonaleniu iey służącemi. Pismo peryodyczne, z polecenia J. W. Rimskiego Korsakowa, gubernatora wojennego litewskiego, jenerała piechoty i kawalera, na dochód domu ubogich Towarzystwa wileńskiego dobroczynności wydawane.
  Wilno, typografiia A. Marcinowskiego, 1823, Nr. 5, 10
  Vilniaus labdarybės draugijos mėnesinis žurnalas, ėjęs 1820-1824 m.

  Pasiūlyta kaina:30.00
  Iš viso statymų: 1
 • 191. Военные ведомости /...

  Русский инвалид, или Военные ведомости. № 98.
  Санкт–Петербург [СПб.], 1825

  Pasiūlyta kaina:15.00
  Iš viso statymų: 1
 • 192. Kuryer Litewski (2...

  Kuryer Litewski / Lietuvos kurjeris – pirmasis ir ilgiausiai (apie 150 metų) Lietuvoje leistas laikraštis (savaitraštis), ėjęs Vilniuje 1760–1789 ir 1796-1840 m.
  1828, Nr. 25 su 2 priedais, iždo dvarų sąrašai, viso 10 psl.
  1828, Nr. 26 su 2 priedais, iždo dvarų sąrašai, viso 12 psl.

  Pasiūlyta kaina:25.00
  Iš viso statymų: 1
 • 193. Wizerunki i Roztrząsania...

  Juozapo Zavadskio leistas mokslo populiarinimo žurnalas Wizerunki i Roztrząsania Naukowe, ėjo Vilniuje 1834-1843. Jame publikuoti straipsniai svarbūs Vilniaus miesto ir Lietuvos dailės istorijos tyrinėjimams.
  Poczet nowy drugi. Tomik 12, 13, 14 (trys numeriai įrišti kartu vienoje knygoje)
  Wilno, Jozef Zawadzki własnym nakładem, 1840, 182, 184, 142 psl.

  Pradinė kaina:180.00
  Iš viso statymų: 0
 • 194. Atheneum 1851

  Pismo zbiorowe poswięcone historji, filozofji, literaturze, sztukom i t.d.
  Wydawca J.I.Kraszewski (Kraszewski, Józef Ignacy, 1812-1887)
  Rok jedenasty – 1851. Tom I.
  Wilno, drukiem Jozefa Zawadzkiego, 1851, VIII, 219 p., spaustuvinė būklė.

  Pasiūlyta kaina:50.00
  Iš viso statymų: 1
 • 195. Teka Wilenska Nr....

  Teka Wilenska wydawana przez Jana ze Sliwina. Numer trzeci.
  „Teka Wilenska“ – „Vilniaus aplankas“, tęstinis mokslinių straipsnių leidinys, ėjo 1857 – 1858 m. Leidėjas ir redaktorius Honorijus Kirkoras subūrė Vilniaus krašto literatus rašyti meno, Lietuvos istorijos, archeologijos klausimais. Po pusantrų metų leidinys uždraustas, pasirodė 6 tomai.
  Wilno. Drukiem Teofila Glücksberga, Ksiegarza i Typografa Wilenskiego Naukowego Okręgu, 1858, paginacija kiekvienam straipsniui atskira.

  Pradinė kaina:50.00
  Iš viso statymų: 0
 • 196. Prūsijos aktai 1863

  Gesetzsammlung für die Königlichen-Preussischen Staaten
  Prūsijos aktų rinkinys (vok. Preußische Gesetzsammlung) – oficialus Prūsijos teisės aktų rinkinys, kurį leido Prūsijos karalius. Nuo XVIII a. iki 1906 m. vadinosi „Gesetzsammlung für die Königlichen-Preussischen Staaten“, t.y. „Įstatymų rinkinys Prūsijos karalystės valstybėms“.
  1863, Nr. 27, p. 509-514. Turinys susijęs su Klaipėdos apskritimi.

  Prūsijos karalystė buvo įvairių teritorijų, turinčių skirtingą teisinį statusą, konglomeratas. Prūsijos aktų rinkiniuose buvo galiojančių teisės aktų, nuostatų, įstatų ir įvairių oficialių dokumentų pavyzdžių. Dalis aktų buvo susiję su dabartinės Lietuvos teritorijos dalimi – Klaipėdos apskritimi. Teisės aktai buvo skelbiami nereguliariai, tačiau tais pačiais kalendoriniais metais buvo nepertraukiamai paginuojami

  Pradinė kaina:120.00
  Iš viso statymų: 0