Kategorija: Periodika (163 – 198)

Rodoma 1–18 iš 36

Filters
 • 163. Wiadomosci Brukowe 1818

  Grindinio žinios – Vilniaus Šubravcų draugijos satyrinis savaitraštis, ėjęs 1816-1822 m.
  Wilno, 1818, Nr. 102

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 6
 • 164. Dzieje Dobroczynosci 1823

  Vilniaus labdarybės draugijos mėnesinis žurnalas, ėjęs 1820-1824
  Wilno, typografiia A. Marcinowskiego, 1823, Nr. 14

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 165. Dziennik Wileński 1828

  Dziennik Wileński – Vilniaus laikraštis – kultūros ir literatūros žurnalas, ėjęs 1805 -1806 m. ir 1815-1830 m. Vilniuje. 1826-1830 žurnalas buvo leidžiamas tematiniais sąsiuviniais ir pagal tematiką įrišamas tomais.
  Nauki stosowane do rolnictwa, rękodziel, sztuk, rzemiosl, gospodarstwa i handlu. Tom siodmy
  W Wilnie w drukarni A.Marcinowskiego, 1828

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 166. Gumbinės laikraštis 1828

  Amtsblatt der Königlich Preussischen Regierung zu Gumbinnen. Achtzehnter Jahrgang.
  Gumbinnen : Gedruckt bei Wilh. Krauseneck, 1828, XXIX, 1076 p., Nr. 1-52

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 167. Noworocznik Literacki na...

  wydany przez Księdza Adama Stanislawa Krasińskiego
  Wilno, drukiem Jozefa Zawadzkiego, 1843, 186 p.
  Iš viso pasirodė 3 numeriai (1835, 1838 ir 1843)
  Adam Stanisław Krasiński (1810-1891), rašytojas, vienuolis pijoras, Vilniaus vyskupas (1858-1863), po sukilimo ištremtas į Viatką be teisės sugrįžti į Lietuvą, mirė Krokuvoje.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 168. Teka Wilenska 1858

  Teka Wilenska wydana przez Jana ze Sliwina. (Vilniaus aplankas) – tęstinis leidinys literatūros, meno, istorijos ir archeologijos tematika, ėjo Vilniuje 1857 – 1858 m., redagavo ir leido Adomas Honorijus Kirkoras (Adam Honory Kirkor, 1818–1886),
  Numer piąty.
  Wilno, w drukarni A.Marcinowskiego, 1858

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 169. Varpas 1892

  „Varpas“ – literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis (kurį laiką – dvimėnesinis) laikraštis, ėjęs nuo 1889 m. sausio mėn. iki 1905 m. Tilžėje ir Ragainėje.
  Tilžė, 1892, Nr. 6

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 8
 • 170. Vilniaus medicinos draugija...

  Протоколъ Очереднаго Засiъданiя Императорскаго Виленскаго Медицинскаго Общества. 12 Октября 1894 года. No 8. Годъ LXXXIX,
  Вильна Типографiя А.Минскера, Нъмецкая ул. д. No 315

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 171. Litwa 1910

  Mėnesinis, dvisavaitis ir savaitinis laikraštis, ėjęs Vilniuje 1908-1914.
  Redaktorius M. Dovoina-Silvestravičius
  Vilnius, Kuktos spaustuvė, 1910, XI, 368 p., Nr.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 172. Litwa i Ruś...

  Trimėnesis žurnalas Litwa i Ruś, ėjo 1911-1913 m. Vilniuje. Rašė Lietuvos, Baltarusijos ir Latvijos istorijos, kraštotyros ir etnografijos klausimais. Redaktorius ir leidėjas Janas Konradas Obstas. Išėjo 23 numeriai (sąsiuviniai) 19 knygelių.
  Vilnius, Juozapo Zavadskio spaustuvė, 1912. Lipiec. Tom III, zeszyt I.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 173. Geografų draugijos darbai...

  Записки Северо-Западного отдела Императорского русского географического общества
  Книжка 3. Redaktorius Daugiala. Turinyje tarp kitų: Ledynmečio nuosėdos Vilniaus apylinkėse; Vilniaus situacija 1812 m.; Mindaugo ir Kęstučio antspaudai;
  Вильна : типография А.Г. Сыркина, 1912 IV, 397 p., [23] iliustr. lap. : iliustr.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 174. Šilutės laikraštis 1914

  Heydekruger Kreisblatt
  Druck und Verlag von Siebert in Heydekrug.
  1914 Januar 2, Nr. 1, 8 psl., 24 cm.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 175. Vainikas 1914

  Žurnalo „Šaltinis“ priedas jaunimui
  Seinai, Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir Bendrovės sp.,
  1914, Nr. 11-12

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 176. Komunista 1918

  Komunista : organ Centralnego Komitetu Komunistycznej Partji Litwy i Białorusi
  Komunista (liet. Komunistas) – Lietuvos ir Baltarusijos KP CK dienraštis, ėjęs 1918 m. gruodžio 21 d. – 1919 m. vasario 22 d. Vilniuje lenkų kalba. Išėjo 45 numeriai.
  [Vilnius]. 1918, Nr. 1-2

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 177. Liuosoji valanda 1918

  „Lietuvos aido“ mėnesinis priedas „Liuosoji valanda“,
  1918 m. Nr. 1 (4). Išėjo iš viso tik 8 numeriai.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 178. Czupiradło [Kūtvėla] 1919

  Czupiradło [Kūtvėla] satyrinis žurnalas
  Czupiradło : meteor / [red. odpowiedzialny S. Nagiński]
  Adomo Varno karikatūros
  Wilno : J. Jackiewicz., druk “Šviturys”, 1919, Nr. 2

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 179. Незалежная Думка 1920

  Незалежная Думка. Палiтычна-грамадзянская i лiтэратурная часопсь
  Год I, Вiльня, 27 чэрвеня 1920, No 2, 8 p. (Spaustuvė „Druk“, Trakų g. 13), 25 cm
  Savaitraštis Nepriklausoma mintis baltarusių kalba, leistas Vilniuje 1920 m. birželio – liepos mėnesiais, uždraustas lenkų valdžios, išėjo tik 6 numeriai. Redaktorius Genadijus Bagdanovičius (Генадзь Васілевіч Багдановіч, 1885-1938), leidėjas Vladislovas Znamierovskis

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 180. Vidurio Lietuvos žinios...

  Dziennik Urzędowy Litwa Srodkowa
  Vilnius, spaustuvė LUX, 1921, Nr. 9

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
X