Dokumentai (384 – 413)

Rodoma 1–9 iš 30

 • 384. Bajorystės liudijimas 1821

  Swiadectwo. 6 bajorų paliudijimas, kad Stanislovas, Martynas, Jonas, Antanas, Simonas ir Mykolas Sledzinskiai yra bajoriškos kilmės, turėjo Lenkijos karalių privilegijas ir visas bajorų teise bei valdomą turtą, tačiau per karus tie dokumentai pražuvo.
  Rankraštis ant žyminio (50 kapeikų, 1820) herbinio popieriaus, parašai patvirtinti lako antspaudais su bajoriškais herbais. Minskas, 1821. Paskutiniame lape patvirtinimas, kad Mikalojus Sledzinskis šį dokumentą pridavė Vilniaus miesto teismui, teismo regento Anupro Horodenskio parašas ir teismo antspaudas.

  Pradinė kaina:120.00
  Iš viso statymų: 0
 • 385. Leidimas tuoktis Akmenė...

  Exdivisions zeugnis
  Medemrodės dvaro savininko pažyma nr. 25 apie leidimą valstiečiams susituokti.
  Rankraštis vokiečių kalba, lako antspaudas ir parašas, 22 x 18
  Medemrodė – buvęs kaimas Akmenės rajone, 11 km nuo Klykolių, prie kelio Akmenė–Laižuva, yra išlikusios dvaro liekanos. Dvarą įkūrė Karlas Johanas Frydrichas fon Medemas (1762-1827), vėliau valdė baronas Georg von Stempel, baronai Šiopingai, Roppai, o po to grafas Vladimiras Zubovas.

  Pasiūlyta kaina:10.00
  Iš viso statymų: 1
 • 386. Pasieniečio santuoka Tauragė...

  Dokumentai apie santuokos sudarymą tarp stačiatikio pasienio tarnybos kareivio ir liuteronų tikėjimo vietinės valstietės, kuri persikrikštija į stačiatikybę.
  Tauragės pasienio brigados II-os kuopos vado raštas Tauragės stačiatikių cerkvės šventikui
  Amalijos Delbakovskos leidimas dukrai Teresei tuoktis su Vasilijum Potapovu.
  Naumiesčio valsčiaus viršaičio raštas neprieštaraujant santuokai.
  Šventiko raštas kuopos vadui apie sutikimą išleisti kareivį santuokos sudarymui.
  Šventiko raštas kuopos vadui apie santuokos sakramento suteikimą.
  Išrašas iš metrikų knygų apie santuokos įregistravimą, perkrikštijant Teresę Jelizavetos vardu. (5 vnt.) 22 x 17, 14 psl., rankraščiai, anstpaudai,
  Tauragė, 1875

  Pradinė kaina:20.00
  Iš viso statymų: 0
 • 387. Santuokos registracija Nida...

  Nidos evangelikų reformatų bažnyčios išduotas santuokos metrikos išrašas apie Karolinos Bernatski, mergautinė pavardė Mensing, ir Johann Bernatski santuoką, užregistruotą 1855 m. Pop. 35 x 21, rankraštis, bažnyčios spaudas, Nida, 1876

  Pasiūlyta kaina:30.00
  Iš viso statymų: 3
 • 388. Karo prievolė žydui...

  Liudijimas Nr. 2536 apie Abraomo Gordono, Chailio sūnaus prisistatymą karo tarnybai. Išduota Trakų apskrities karo prievolės skyriuje.
  Kitoje pusėje karo prievolės taisyklės pagal 1888 caro įsakymą.
  Spaudinys, rankraštis, antspaudas, 28 x 22, Trakai, 1891

  Pasiūlyta kaina:30.00
  Iš viso statymų: 2
 • 389. Bajoro mirties liudijimas...

  Kauno gubernatoriaus kanceliarijos pažyma,
  kad 1899 miręs bajoras Alfonsas Rimša
  turėjo visas bajoro turtines teises, kurios nebuvo atimtos ar kitaip apribotos.
  Spaudinys, rankraštis, antspaudas, parašai, Kaunas, 1912

  Pradinė kaina:10.00
  Iš viso statymų: 0
 • 390. Vilnietis rusų armijoje...

  Ksaveras Dziežycas, kilęs iš Vilniaus gubernijos, tarnavo Rusijos kariuomenės veterinarijos dalinyje Kaukaze nuo 1908 iki 1918 m. Po revoliucijos buvo demobilizuotas. Dokumentų rinkinys atspindi jo tarnybos, demobilizacijos ir parvykimo tėviškėn aplinkybes:
  Rusijos karo veterinarijos felčerių mokyklos liudijimas nr. 374, spaudinys, rankraštis, antspaudas, 35 x 22, Tiflisas, 1908
  Karinio dalinio nuotrauka, fotografija 22 x 28 ant kartono 25 x 31
  K. Dziežyco tarnybos knyga, spaudinys, rankraštis, 4 psl., 35 x 22, 1908-1918
  Baku gyvenančių lenkų susirinkimo rezoliucija, spaudinys, 36,5 x 22, 1918
  Mobilizacijos komisijos sveikatos patikros liudijimas, spaudinys, rankraštis, 22 x 18, Baku, 1918
  Demobilizacijos liudijimas, spaudinys, rankraštis, antspaudai, 18 x 11, Baku, 1918
  Asmens liudijimas (Karta legytimacyjna), spaudinys, rankraštis, fotografija, 30 x 21, Baku, 1918

  Pradinė kaina:90.00
  Iš viso statymų: 0
 • 391. Jonikaičių mokykla 1919

  Schulentlassungszeugnis
  Jonikaičių (dabar Pagėgių savivaldybė) mokyklos pažymėjimas, išduotas Evaldui Neuendorfui Spaudinys, rankraštis, 1919

  Pradinė kaina:15.00
  Iš viso statymų: 0
 • 392. Steigiamojo Seimo atidarymas...

  Bilietas Nr. 79 į Steigiamjo Seimo atidarymą 1920 m. gegužės 15 d.
  Spaudinys, rankraštis, Ministerių kabineto antspaudas,
  Stasio Lozoraičio (1898 – 1983) parašas, 10,6 x 16,2
  Kaunas, 1920

  Pasiūlyta kaina:50.00
  Iš viso statymų: 1