Kategorija: Dokumentai (316– 333)

Filters
 • 316. Charakteristika auklėtojui 1841

  Charakteristika vaikų auklėtojui (guvernantui) Jonui Kopčinskiui.
  Teisėjo Pranciškaus Černeckio asmeninis herbinis lako antspaudas ir parašas
  Rankraštis, 33 x 20.5
  Pandėlys, 1841

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 317. Švėkšnos bažnyčia 1870

  Telšių Romos katalikų dvasinės konsistorijos (Žemaičių vyskupijos) kanceliarinė byla Nr. 3665 su mirusio Švėkšnos altaristos Dovydo Jaugėlos dokumentais: dvasinis testamentas ir kt.
  Rankraščiai, 9 lapai (įskaitant viršelius).
  Švėkšna, Kaunas, 1870

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 13
 • 318. Prūsijos Rusijos siena...

  Leidimas kirsti Prūsijos – Rusijos sieną, pareiškimas ir vertimas į rusų kalbą.
  Tilžė, Šilutė, 1875

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 319. Diktariškių dvaras 1875

  Diktariškių dvaro valdytojo barono von Eivės pažyma, išduota dvarininkui Eduardui Mickevičiui apie jo tarnybą dvare prižiūrėtoju.
  Rankraštis, asmeninis lako antspaudas. Diktariškės, 1876

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 320. Vilkaviškio notaras 1894

  Žemės paveldėjimo bei dovanojimo ir paveldėtojų įsipareigojimo mokėti tėvams kasmetines nustatyto dydžio išmokas dokumentų kopija, sudaryta iš Vilkaviškio notaro Veržbickio aktų knygos. Rankraštis, 6 lapai, surišti virvele su lako antspaudu.
  Vilkaviškis, 1894

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 321. Lietuvių piliečių sąjunga...

  Lietuvių piliečių sąjungos narybės liudymas Nr, 44052, išduotas Jonui Rozantui.
  Lietuvos piliečių sąjungos veikimo principai, mokesčio dydžiai ir surinktų lėšų panaudojimo principai. Mokestis 1 USD sumokėtas už 1920

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 322. Upytė liudytojų priesaika...

  Antanas Tvarijanavičius 1918–1923 m. buvo Upytės (Panevėžio r.) Šv. Karolio Baromiejaus bažnyčios kuratas, kunigas filialistas.
  Mašinraštis, rankraštis

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 323. Karo pabėgėlio PALIŪDYMAS

  Karo pabėgėlio PALIŪDYMAS išduotas Lietuvos demokratinės respublikos atstovybės Ukrainoje, įgaliotinio tremtiniams grąžinti Charkove, 1922 m. Lėjai Kutnauskytei iš Marijampolės apskrities

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 324. Universiteto studijų knygelė...

  Lietuvos universiteto studijų knygelės dublikatas,
  išduotas Pranui Gelažiui 1922.
  Spaudinys, rankraštis, 20 x 11. Kaunas, 1922

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 325. VU studijų knygelė...

  Vilniaus Stepono Batoro universiteto Humanitarinių mokslų skyriaus studentės Juzefos Marcelinos Tračewsko studijų knygelė (index lectionum) Nr. 3.133.
  Vilnius, 1924

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 3
 • 326. Vilniečio pasas 1935

  Pasas (Dowod osobisty No 253451) išduotas mokytojui Gvidonui Jakubovui.
  Išdavė Vilniaus miesto magistratas.
  Vilnius, 1935

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 4
 • 327. Medalis už medžioklę...

  Nemenčinės miškų urėdas Pranciškus Volodka už nuopelnus medžioklėje apdovanojamas Lenkijos valstybiniu apdovanojimu – bronziniu nuopelnų kryžiumi.
  Spaudinys, mašinraštis, Vyriausybės antspaudas ir ministro pirmininko parašas.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 4
 • 328. Anykščiai žemės pirkimas...

  Utenos apskrities Ipotekos įstaigos išduotas ir notaro patvirtintas registro išrašas apie 1938 m. sudarytos žemės pirkimo sutarties užbaigimą, t.y. galutinį atsiskaitymą.
  Anykščiai, 1940

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 329. Darbuotojų atleidimas 1940

  LSSR Valstybės kontrolės komisariato raštas Vilniaus miesto vykdomajam komitetui su pasiūlymu įdarbinti nacionalizuotų namų valdytojais iš kontrolės komisariato atleistus darbuotjus.
  Kaunas, 1940

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 330. Litai keistini rubliais...

  Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Finansų skyriaus raštas visoms miesto įmonėms ir įstaigoms, retransliuojantis LSSR Komisarų Tarybos raštą apie pasitaikančius atsiskaitymus litais ir griežtas reikalavimas nedelsiant visas finansines operacijas atlikinėti rubliais.
  Vilnius, 1940

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 6
 • 331. Leidimas alkoholiui 1941

  Vilniaus invalidų artelės „Pramprek“ prašymas išduoti leidimą prekiauti svaigalais nacionalizuotoje Mykolo Mosinskio valgykloje. .
  Vilnius, 1941

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 332. Prekyba be sąskaitų...

  Vilniaus XI vidurinės mokyklos raštas Vilniaus miesto Švietimo skyriui apie situaciją kanceliarinių prekių rinkoje, kai nacionalizuotos parduotuvės neišduoda sąskaitų ir dėl to atsiranda finansinės atskaitomybės problemų.
  Vilnius, 1941

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 333. Dviračio rekvizavimas 1945

  Pažymėjimas, išduotas Vilniaus gyventojui Anšukovui apie tai, kad iš jo per klaidą buvo rekvizuotas dviratis, o gražintas kitas dviratis
  Vilnius, 1945

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
X