Kategorija: Autografai (289–315)

Rodoma 1–18 iš 26

Filters
 • 289. Adomas Kirkoras kultūrininkas

  Adomas Honoris Kirkoras (1818-1886) lietuvių kultūros ir mokslo veikėjas, spaustuvininkas, leidėjas, publicistas, archeologas, etnografas bei istorikas.
  Rankraštinis ekslibris knygoje:
  Historyja literatury polskiej w zarysach K.Wł. Wóycickiego T. 4. Warszawa : nakładem Gustawa Sennewald, 1846, [8], 532, VI p.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 290. Mečislovas Paliulionis vyskupas

  Mečislovas Leonardas Paliulionis (1834 – 1908) Žemaičių vyskupas 1883-1908. Žemaičių vyskupo leidimas Baisogalos klebonui Adolfui Daugėlai sutuokti Augustiną Žilinską ir Antaniną Norvilaitę.
  Spaudinys, rankraštis, Rusijos imperijos žyminiai ženklai, vyskupo antspaudas ir parašas.
  Kaunas, 1889

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 291. Juozapas Skvireckas arkivyskupas

  Juozapas Jonas Skvireckas (1873– 1959) Kauno arkivyskupas (1926-1959), Švento rašto vertėjas. Rankraštis ekslibris knygoje: Besson, Louis (1821―1888). Bóg człowiek Warszawa Gebethner i Wolff, 1890. Ten pat Žemaičių kunigų seminarijos kolegos donacinis ekslibris: “Wardo dienoje Mielam Draugui J.Skviriackui ant atminties J.Pilkauskas. 1893.III.19”

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 292. Juozas Grigonis bankininkas

  Juozas Grigonis (1890 – ?) bankininkas, teisininkas.
  Žr. Vladas Terleckas LIETUVOS BANKININKAI Gyvenimų ir darbų pėdsakai 1918-1940. Vilnius 2001, p.243
  Atvirlaiškis iš Petrogrado į Žiežmarius su Kalėdinių sveikinimu kunigui Tadui Akstinui, 1914

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 293. Juozas Danielius JAV...

  Juozo Danieliaus laiškas apie Lietuvos žemėlapių pirkimą M. Šalčiui. Juozas Danielius, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas, Susivienijimo lietuvių Amerikoje iždo globėjas

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 4
 • 294. Vincas Čepinskis mokslininkas,...

  Vincas Čepinskis (1871-1940) fizikas, chemikas, politikas, diplomatas, Steigiamojo seimo narys.
  Rašto Jungtinės Karalystės Prekybos ministerijai nuorašas, patvirtintas Lietuvos pasiuntinio Londone parašu ir antspaudu, 1919

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 295. Kazimieras Rėklaitis marijonas

  Kazimieras Rėklaitis MIC (1887–1962) Romos katalikų vienuolis marijonas, pedagogas, visuomenininkas, spaudos darbuotojas.
  Fotografija, paklijuota ant kartono, rankraštis
  Marijampolė, Buhalterio foto studija (antspaudas), 1923

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 296. Henrikas Rabinovičius diplomatas

  Henrikas Rabinovičius (?–1962) diplomatas. 1919 m. buvo paskirtas prie JAV misijos Lietuvoje ir Latvijoje, vėliau – Lietuvos pasiuntinybės sekretorius Vašingtone ir Kopenhagoj.
  Lietuvos pasiuntinybės JAV čekis.
  Vašingtonas, 1925

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 297. Povilas Matulionis ŽŪA...

  Povilas Matulionis (1860 – 1932) – Lietuvos miškininkas, profesorius, politinis bei visuomenės veikėjas, Žemės ūkio akademijos pirmasis rektorius (1924-1929). ŽŪA rektoriaus pasirašytas lydraštis.
  Kaunas, 1926

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 3
 • 298. Rokas Šliūpas gydytojas

  Rokas Šliūpas (1865-1959) gydytojas, varpininkas, tautosakininkas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininko raštas Švietimo ministrui
  Kaunas, 1927

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 299. Mikas Bagdonas diplomatas

  Mikas Bagdonas (1894 – 1937) Lietuvos diplomatas, politinis veikėjas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. 1926–1936 m. Lietuvos pasiuntinybės JAV pirmasis sekretorius, 1927–1928 m. ir 1934–1935 m. laikinai ėjo Lietuvos reikalų patikėtinio pareigas. Nuo 1936 m. lapkričio 1 d. Lietuvos konsulas Čikagoje.
  Lietuvos pasiuntinybės JAV čekis.
  Vašingtonas, 1928

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 300. Liudvikas Jakavičius Šiauliai

  Liudvikas Jakavičius (1871-1941) – knygnešys ir draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, knygyno „Lietuva“ Rygoje įkūrėjas, vienas garsiausių Šiaulių knygininkų, teatro aktorius ir režisierius, choristas, žurnalistas.
  Portretinė nuotrauka su autografu, 14 x 9
  Šiauliai, 1928

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 9
 • 301. Bronius Kazys Balutis...

  Bronius Kazys Balutis (1880 – 1967) Lietuvos diplomatas, politinis bei visuomenės veikėjas.
  1928–1934 m. Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras JAV, nuo 1934 m. Olandijoje ir Didžiojoje Britanijoje
  Lietuvos pasiuntinybės JAV čekis.
  Vašingtonas, 1930

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 302. Petras Rimša skulptorius

  Petras Rimša (1881-1961) skulptorius
  Atvirlaiškis draugei Aleksiejūtei iš Berlyno, 1930
  Fotoatvirukas, rankraštis, 9 x14

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 4
 • 303. Jurašiūnas Kazys aktorius

  Jurašiūnas Kazys (Jurašunas, 1900 – 1975) Vilniaus, Kauno ir Šiaulių teatrų aktorius, režisierius, fotomenininkas. Nuotrauka su donaciniu įrašu.
  Kaunas, 1933

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 3
 • 304. Vincas Vilkaitis ŽŪA...

  Vincas Vilkaitis (1892-1943) biologas, augalų fitopatologijos pradininkas Lietuvoje, profesorius. Trečiasis LŽŪA rektorius (1934-1940). Žemės ūkio akademijos rektoriaus pasirašytas raštas apie išmokėtą stipendiją.
  Kaunas, 1934

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 305. Jadvyga Buizyte balerina

  Jadvyga Buizytė (g. 1917) Lietuvos teatro balerina, po karo emigravusi į Australiją.
  Nuotrauka su donaciniu užrašu draugei
  Fotografija, M.Smečekausko foto atelje, rankraštis, 14 x 9; Kaunas, 1936

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 306. Povilas Vaitonis šachmatininkas

  Fotografija su autografu. Povilas Vaitonis – Lietuvos ir Kanados šachmatininkas, tarptautinis meistras, keliskart Lietuvos ir Kanados čempionas bei šachmatų olimpietis. Foto K. Baulo. Kaunas, 1937 m.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
X